Virksomheder

Dårligt indeklima er et stort problem på vores arbejdspladser

Forskningen viser, at mere end hver tredje oplever dårligt indeklima på deres arbejde.

Et dårligt indeklima forringer både trivsel, sundhed og arbejdsevne. Det betyder tabt arbejdsfortjeneste, højere sygefravær, og mindre kreativitet. Prøv Airvitas luftrensere som ledere og medarbejdere stoler på til at sikre trivsel og produktivitet i hverdagen.

Medarbejdere vil have ren luft

Luftkvalitet øverst af alle personalegoder

Ifølge et studie fra Harvard, Future Workplace og View* placerer 58% af 1601 adspurgte medarbejdere en god luftkvalitet øverst af alle ”personalegoder”.  Ren luft er den komponent i arbejdslivet, som påvirker deres trivsel og arbejdsglæde mest. Halvdelen af de adspurgte sagde desuden, at dårlig luftkvalitet gør dem søvnige i løbet af dagen, og mere end en tredjedel rapporterede op til en times tabt produktivitet dagligt som følge af dårlig luft.

En times tabt produktivitet dagligt

Sundt indeklima

Reducerer sygefravær

Danskere har i gennemsnit 8 korttidssygedage om året, hvor medarbejdere går hjem på grund af hovedpine, forkølelse eller generelt ubehag, men kommer igen dagen efter. Disse gener kan skyldes skadelige partikler, bakterier og vira i luften. Undersøgelser viser, at forbedring af indeklimaet på arbejdspladser kan reducere korttidssygefravær med op til 30%

En anden undersøgelse viser dog, at tallet kan være helt oppe på 50%. Det er altså muligt at spare 3-4 sygedage årligt pr. medarbejder ved at forbedre indeklimaet på arbejdspladserne.

Dertil kommer langtidssygedage. Et dårligt indeklima kan lede til kroniske sygdomme, såsom fx astma og allergi, der ofte skyldes skadelige partikler i luften.

Godt indeklima

øger produktiviteten

 Luftforurening koster samfundet cirka 75 mia. kr. årligt. En stor omkostning er sygefravær.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) koster luftforurening samfundet cirka 75 mia. kr. årligt. En stor omkostning er sygefravær.

Et studie af indeklima foretaget af Center for indeklima og produktivitet påviser at: “den relative forøgelse af præstationsevnen, der kan opnås ved at forbedre luftkvaliteten, er på mellem fem og ti procent, når udgangspunktet er relativ dårlig luftkvalitet. Forsøg i et call-center i Danmark har vist, at ved at øge ventilationsraten med ti gange, blev præstationen forøget med omkring seks procent.

Løsning

Airvitas luftrensere opfanger og indkapsler 99,96% af luftens skadelige partikler.

Airvitas luftrensere opfanger og indkapsler 99,96% af luftens skadelige partikler helt ned til 0,001 um (ultrafine partikler) indenfor bare 12 minutter på et areal på 100m2.

Airvitas intelligente luftrensere måler konstant forureningsniveauet i luften og sikrer dine medarbejdere ren luft fri for luftbåren bakterie og vira. Medarbejderne bliver gladere, mere effektive og får færre sygedage. Det kan alt sammen aflæses på bundlinjen.

FN’S VERDENSMÅL

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Kontakt os

Må vi kontakte dig?

1 + 14 =