Klinikker

Vi minimer risikoen

Ved at rense luften minimeres risikoen for infektioner, bakterier og luftbårne vira

På hospitaler og klinikker er personalet, patienter og pårørende særligt udsat for luftspredning af skadelige partikler, bakterier og vira.

Udfordringen

Mikroorganismerne i luften overføres mellem patienter, personale, pårørende og andre og ved direkte eller indirekte kontaktsmitte, inokulationsmitte eller dråbe /aerosolsmitte.
Det betyder bl.a. forhøjet risici for infektioner, sygefravær og at læger og patienter må aflyse aftaler.
Derfor er det vigtigt at reducere mængden af skadelige partikler i luften for at minimere risikoen for dråbesmitte.

AirVita

Løsning

Airvita har tidligere hjulpet i nødsituationer under bakterielle og virale udbrud som SARS, MERS og senest COVID -19.

Airvitas luftrensere opfanger og indkapsler 99,96% af luftens skadelige partikler helt ned til 0,001 um (ultrafine partikler) indenfor bare 12 minutter på et areal på 100m2.

De intelligente luftrensere måler konstant forureningsniveauet i luften og sikrer patient og personale ren luft fri for luftbårne bakterier og vira. Det giver tryghed, tilfredshed og mere effektive forløb for alle parter

Vi renser luften med effekten af 16.000 træer.
Airvita – ren luft til alle

FN’S VERDENSMÅL

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Kontakt os

Må vi kontakte dig?

4 + 9 =