Skoler

Danske skoler har dårligt indeklima og luft

Danske folkeskoler er blandt de skoler i verden, hvor eleverne tilbringer mest tid indendørs.

Undersøgelser viser, at mange af landets skoler desværre har et dårligt indeklima og luft – og at klasseværelser med dårlig indendørsluft reducerer både eleverne og lærernes præstationer . Astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen.
Når indeklimaet er dårligt, får elever og lærere ikke det fulde udbytte af undervisningen.

Udfordring

En undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet af 245 klasselokaler viser, at eleverne i ni ud af 10 tilfælde bliver undervist i dårlig luft.

Elever klarer sig hele 9% dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima.

Det svarer til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

Luften skal i stedet renses for de skadelige partikler. Udluftning reducerer mængden af eksempelvis ophobet CO2 i klasseværelset. CO2 får luften til at føles tung, men dette er ikke i sig selv skadelig. 

Det er særligt mængden af bl.a. ultrafine partikler, støv, pollen mm i skoleluften, som kan nedsætte koncentrationsevnen og medføre forværring af astma og allergi symptomer for både elever og lærere.

Mange tror, at udluftning er tilstrækkeligt. Men udluftning alene giver kun frisk luft og er ikke i sig selv tilstrækkelig til at forbedre indeklimaet.

Ren luft forbedrer

Sundhed og indlæringsevne

Løsning

Ren luft forbedrer elevers og læreres sundhed, trivsel og indlæringsevne. Studier påviser, at børn i et klasseværelse med ren luft arbejder hurtigere og er bedre til at løse opgaver.

Airvitas intelligente luftrensere måler konstant forureningsniveauet i luften og sikrer elever og lærere den reneste luft hele skoledagen.

Vi renser bl.a. luften for vira, bakterier, allergener, støv og ultrafine partikler. Airvitas luftrensere opfanger og indkapsler 99,96% af luftens skadelige partikler helt ned til 0,001 um (ultrafine partikler) indenfor bare 12 minutter på et areal på 100m2

Ved at rense luften minimeres sygdoms- og smitterisikoen, og elever og lærere med luftvejs-lidelser får markant færre gener. Den rene luft løfter både elevers og læreres præstationer.

Vi renser luften med lige så stor en effekt som 16.000 træer. Alle har ret til ren luft,og alle fortjener at få fuldt udbytte af undervisningen

FN’S VERDENSMÅL

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Kontakt os

Må vi kontakte dig?

3 + 12 =